คำศัพท์ : okay

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
okay (โอเค-)

ดีแล้ว