คำศัพท์ : oily

(ถูกค้นหาทั้งหมด 48 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
oily (ออย-ลิ)

ขี้ประจบ ลื่น