คำศัพท์ : oil

(ถูกค้นหาทั้งหมด 74 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
oil (ออยล)

น้ำมัน หยอดน้ำมัน