คำศัพท์ : oho

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
oho (โอะโฮ-)

โอ้โฮ