คำศัพท์ : ohm

(ถูกค้นหาทั้งหมด 74 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ohm (โอม)

โอม