คำศัพท์ : ohc

(ถูกค้นหาทั้งหมด 65 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ohc

เพลาราวลิ้นชนิดอยู่บนหัวสูบ