คำศัพท์ : oh

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
oh (โอ)

โอ