คำศัพท์ : off

(ถูกค้นหาทั้งหมด 130 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
off (อ็อฟ)

พลาด ปิดเสีย

ห่างไป

หมด

พ้น

ขาดหมด

ไปเสีย

ออกเวร

บ้า