คำศัพท์ : of

(ถูกค้นหาทั้งหมด 89 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
of (อ็อฝ)

ในฐานะ จาก

(สามารถ) ที่จะ

ประกอบด้วย

เกี่ยวกับ

ของ