คำศัพท์ : odor

(ถูกค้นหาทั้งหมด 65 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
odor (โอ-เดอะ)

ชื่อ (เหม็น)