คำศัพท์ : odium

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
odium (โอ-เดียม)

ความเกลียดชัง