คำศัพท์ : ode

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ode (โอด)

โคลง