คำศัพท์ : odds

(ถูกค้นหาทั้งหมด 49 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
odds (ออดส)

(ได้) เปรียบ ต่อในการพนัน