คำศัพท์ : oddly

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
oddly (ออด-ลิ)

ปลีกว่าง (เลข) คี่

(สถานที่) พ้นหูพ้นตา

เงินปลีก

ประหลาด