คำศัพท์ : odd

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
odd (ออด)

ปลีกว่าง (เลข) คี่

เศษ

(สถานที่)พ้นหูพ้นตา

เงินปลีก

ประหลาด