คำศัพท์ : ochre

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ochre (โอ-เคอะ)

ดินเหลือง