คำศัพท์ : oboe

(ถูกค้นหาทั้งหมด 48 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
oboe (โอ-โบ)

ปี่โฮ-บอย