คำศัพท์ : obey

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
obey (โอะเบ-)

(เรือ) หันเหไปตาม (หางเสือ) เชื่อฟัง