คำศัพท์ : obese

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
obese (โอะบีซ-)

พี