คำศัพท์ : oath

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
oath (โอธ)

สัตย์สาบาน