คำศัพท์ : oat

(ถูกค้นหาทั้งหมด 70 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
oat (โอท)

ข้าวโอ๊ต