คำศัพท์ : oar

(ถูกค้นหาทั้งหมด 72 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
oar (โอ)

กรรเชียง