คำศัพท์ : oaken

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
oaken (โอค-เอ็น)

ทำด้วยไม้โอ๊ก