คำศัพท์ : oak

(ถูกค้นหาทั้งหมด 67 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
oak (โอค)

ไม้โอ๊ก