คำศัพท์ : nun

(ถูกค้นหาทั้งหมด 67 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nun (นัน)

นางชี