คำศัพท์ : numb

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
numb (นัม)

หมดความรู้สึก