คำศัพท์ : nuke

(ถูกค้นหาทั้งหมด 52 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nuke (นยูค)

เรือใต้น้ำปรมาณู