คำศัพท์ : nude

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nude (นยูด)

(ถุงเท้า) สีเนื้อ โกร๋น

เปลือยกาย