คำศัพท์ : nth

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nth

เป็นอันตราย