คำศัพท์ : now

(ถูกค้นหาทั้งหมด 75 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
now (เนา)

นี่แน่ะ ประเดี๋ยว

เดี๋ยวนี้