คำศัพท์ : nova

(ถูกค้นหาทั้งหมด 43 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nova (โน-ฝะ)

ดาวที่สุกปลั่งขึ้นชั่วคราว