คำศัพท์ : noun

(ถูกค้นหาทั้งหมด 252 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
noun (เนาน)

คำชื่อ