คำศัพท์ : note

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
note (โนท)

ชื่อเสียง เครื่องหมาย

เสียง

หมายเหตุ

สังเกต

ธนบัตร

จดหมาย