คำศัพท์ : not

(ถูกค้นหาทั้งหมด 73 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
not (น็อท)

ไม่