คำศัพท์ : nosy

(ถูกค้นหาทั้งหมด 52 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nosy (โนส-อิ)

ชอบเที่ยวรู้เห็นกิจของคนอื่น