คำศัพท์ : nose

(ถูกค้นหาทั้งหมด 93 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nose (โนส)

ได้กลิ่น ปลาย

จมูก