คำศัพท์ : norm

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
norm (นอม)

ภาวะปกติ แบบอย่าง