คำศัพท์ : nor

(ถูกค้นหาทั้งหมด 68 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nor (นอ)

และไม่