คำศัพท์ : noon

(ถูกค้นหาทั้งหมด 87 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
noon (นูน)

เที่ยงวัน ขีดสูงสุด