คำศัพท์ : nomad

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nomad (โน-แม็ด)

คนที่ท่องเที่ยวไปไม่อยู่เป็นที่