คำศัพท์ : nom

(ถูกค้นหาทั้งหมด 69 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nom (น็อม)

นาม