คำศัพท์ : nog

(ถูกค้นหาทั้งหมด 65 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nog (น็อก)

เหล้าผสมกับไข่