คำศัพท์ : node

(ถูกค้นหาทั้งหมด 67 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
node (โนด)

จุดที่ทางโคจรของดวงจันทร์ตัดกับทางโคจรของโลก ปม