คำศัพท์ : nod

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nod (น็อด)

โงก อำนาจสิทธิ์ขาด