คำศัพท์ : nob

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nob (น็อบ)

คนโกง ลูกขุนนาง

ต่อยลงบน (ศีรษะ)