คำศัพท์ : no

(ถูกค้นหาทั้งหมด 71 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
no (โน)

ไม่ เสียงค้าน