คำศัพท์ : nix

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nix (นิคซ)

เปล่า ห้าม