คำศัพท์ : nit

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nit (นิท)

ไข่