คำศัพท์ : nipa

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nipa (นี-พะ)

ต้นจาก