คำศัพท์ : nip

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nip (นิพ)

เด็ด ตอด

ลองชิม

(ความหนาว) ทำให้ (ต้นไม้) ชะงักไป